Dečja  škola   Realnog   aikido-a

 

Dečja  škola   Realnog   aikido-a

U okviru Svetskog Centra Realnog Aikido-a radi i dečja škola realnog aikido-a pod vodjstvom i stručnim nadzorom  Ljubomira  Vračarevića soke-a, crni pojas 10.dan.U klubovima širom Srbije, kao i inostranstvu, omasovljava se rad sa decom uzrasta od 4 do 14 godina. Rad je podeljen na 3 segmenta:

 • medicinsko-biološko-antropološki

 • sociološko-psihološko-pedagoški

 • rad u sali

Medicinsko-biološko-antropološki

Medicinsko-biološko-antropološki karakter rada ogleda se u razvijanju osnovnih psiho-fizičkih odlika odnosno funkcionalnih sistema u dečjem uzrastu primenom realnog aikido-a.

Pre upisa deteta OBAVEZAN je lekarski uvid u njegovo opšte zdravstveno stanje.

Sociloško-psihološko-pedagoški rad

Sociloško-psihološko-pedagoški rad u dečjim školama realnog aikido-a je složen i višedimenzionalan. Sociološka misao gde "ozbiljnost isključuje igru, igra je višeg reda jer u sebi može imati ozbiljnost".

GrafikRelacija: igra - realni aikido - stvaralaštvo kod deteta se manifestuje čas igrom, čas radom, čas stvaralaštvom i samoizgradjivanjem. Trener je nit koja povezuje ove detalje, on ih usmerava,ne nameće im rešenja, niti ih na bilo šta primorava. Veliki rad, trud, strpljenje i ljubav su potrebni zarad njihovog ostvarenja.Praktikovanje  Realnog aikido-a kod dece povećava kvalitet života u socijalnoj sredini.Dete na treningu uči posmatranjem, slušanjem - na ovaj način on stvara mentalnu sliku tehnike uz sopstveni pokret. Mora postojati određeni tempo vođenja treninga i izvođenja tehnika, prilagođen starosnoj dobi deteta. Takođe se u dečjim školama realnog aikido-a primenjuje :

 • psihoregulativan trening

 • trening grupne dinamike

Rad u sali

Rad u sali obuhvata više segmenata. Najpre se vodi računa o kulturi ponašanja, higijeni.

Struktura treninga:

 • zagrevanje, igra: 20 - 25 minuta

 • padovi: 5 minuta

 • kretanja: 5 - 10 minuta

 • tehnike realnog aikido-a: oko 20 minuta

Vremena nisu kruto ograničena, ali bi vođenje treninga trebalo prilagoditi ovim vremenskim okvirima.

Osnovni principi realnog aikidoa

 • pravovremenost reagovanja

 • kontinuitet vodjenja protivnika

 • završna kontrola

a šire posmatrano i :

 • dinamička sfera

 • harmonija i sinhronizacija

 • brzina

 • vođenje kontrole

 • etički principi

Svi ovi principi su u potpunosti prilagođeni deci !

Put napredovanja:

Pojasevi (gradacija) :  

6 kyu -  beli

5 kyu - žuti

4 kyu - narandžasti

3 kyu - zeleni

2 kyu - plavi

1 kyu - braon

1. dan - dečji  crni  pojas

U okviru "Svetskog Centra Realnog Aikido-a" već duži niz godina stasavaju dečji majstori realnog aikidoa. Posle polaganja za braon pojas, deca rade po posebnom programu za sticanje crnog pojasa. Izmedju ostalog, uvodi se lični karton kandidata za crni pojas gde se prati i ocenjuje napredovanje budućih majstora.

Brojni letnji i zimski seminari koji se održavaju u zemlji i inostranstvu, a u organizaciji SCRA, pored dodatnog usavršavanja, pružaju i mogućnost druženja i sticanja novih poznanstava.

Novinu predstavljaju i takmičenja na kojima se ocenjuje pravilnost i efektnost izvođenja tehnika. Najbolji se nagrađuju medaljama i priznanjima.

 

Deca aikidoke Realnog aikidoaDeca aikidoke Deca aikidoke Realnog aikidoaPrikaz veštine Deca aikidoke Realnog aikidoaSeminar za decu u Kazahstanu

 

 
 
Slavujev venac 1
11120 Beograd
Adresni kod: 145805
Srbija

Info: 060/ 800 50 30
Slavica Babić: 063/24 29 13
office@wcra.rs
office.ssra@gmail.com 
Skype: ljuba.vracarevic.wcra
Zakonom zaštićeno. Sva prava zadržava Ti Computers Solutions